Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken avseende skogsbruksåtgärder
överordnad titel Skogsstyrelsens författningssamling
dokumentnummer SKSFS 2013:3
utgivningsår 2014
ställe Definitioner
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 9
 
utgivare
organisation Skogsstyrelsen