Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Finansiering av infrastruktur med privat kapital? Delbetänkande av Kommittén om finansiering av offentliga infrastrukturinvesteringar via skatter, avgifter och privat kapital
kortform av titel Finansiering av infrastruktur med privat kapital?
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2017:13
utgivningsår 2017
ställe 2.1.1 Kommitténs definition av statlig transportinfrastruktur, s. 19; 2.4.1 Vad innebär offentlig-privat samverkan?, s. 38–39; 5.1.2 Definitionen av finansieringskostnad och avkastningskrav, s. 95
antal termposter 4
 
utgivare
organisation Finansdepartementet