Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel EU:s relation med Afrika, Västindien 2016/17:FPM71 och Stillahavsområdet efter Cotonou-avtalet
överordnad titel Excerpter ur regeringens faktapromemorior (fakta-PM)
dokumentnummer 2016/17:FPM71
utgivningsår 2017
bakgrund Regeringen informerar riksdagen om EU-frågor genom att lämna så kallade faktapromemorior. I promemoriorna beskrivs EU-förslag, och regeringen talar om vad man tycker om förslaget och föreslår hur Sverige ska arbeta med det.
ställe 4.2 Fackuttryck/termer
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Utrikesdepartementet