Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Det handlar om oss – unga som varken arbetar eller studerar
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 2017:9
utgivningsår 2017
bakgrund Det finns ett antal centrala begrepp som återkommer i delbetänkandet. Några av dem beskrivs kortfattat här.
ställe 1.2.3 Centrala begrepp, .s 27–29
antal termposter 19
 
utgivare
organisation Utbildningsdepartementet