Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Strandfodring. Skydd av kuster mot erosion och översvämning
kortform av titel Strandfodring
dokumentnummer SGI-VARIA--06/562--SE
utgivningsår 2017
ställe Appendix C, Ordlista – strandfodring, s. 91–92
antal termposter 33
 
utgivare
organisation Statens geotekniska institut, SGI
utgivare
organisation None