Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Riskbedömning av förorenade områden med hänsyn till sårbarhet för naturolyckor. Information och råd
dokumentnummer SGI Publikation 20
utgivningsår 2016
ställe Ordlista, Bilaga 4
antal termposter 38
 
utgivare
organisation Statens geotekniska institut, SGI
författare Paul Edebalk, Maria Carling, Gunnel Göransson, Jan Fallsvik, Jim Hedfors, Karin Odén, Helena Branzén, Mikael Stark