Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Geoteknisk sektorsportal. Nationell datainfrastruktur för tillgång till geotekniska undersökningar
dokumentnummer SGI Publikation 1
utgivningsår 2013
ställe Ordlista, s. 48–50
antal termposter 17
 
utgivare
organisation Statens geotekniska institut, SGI
utgivare
organisation None