Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Markmiljöns skyddsvärde. En härledning med utgångspunkt i miljöetik och lagstiftning
dokumentnummer SGI Publikation 27
utgivningsår 2016
ställe Ordlista, s. 13–14
antal termposter 17
 
utgivare
organisation Statens geotekniska institut, SGI
författare Pär-Erik Back, Anja Enell, Malin Fransson, Sofie Hermansson, Lars Rosén, Yevheniya Volchko, Karin Wiberg, Annika Åberg