Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Markmiljöns skyddsvärde. En härledning med utgångspunkt i miljöetik och lagstiftning
kortform av titel Markmiljöns skyddsvärde
dokumentnummer SGI Publikation 27
utgivningsår 2016
ställe Ordlista, s. 13–14
antal termposter 17
 
utgivare
organisation Statens geotekniska institut, SGI
utgivare
organisation None