Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om vilka hjälpmedel som får användas för att stoppa fordon enligt 10 § 5 polislagen (1984:387)
överordnad titel Polismyndighetens författningssamling
dokumentnummer PMFS 2016:10 (FAP 104-1)
utgivningsår 2016
ställe Terminologi 6 §
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 7
 
utgivare
organisation Rikspolisstyrelsen