Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Säkerhetspolisens föreskrifter och allmänna råd om säkerhetsskydd
överordnad titel Rikspolisstyrelsens författningssamling
dokumentnummer PMFS 2015:3
utgivningsår 2015
ställe Definitioner 2 §
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Rikspolisstyrelsen