Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Säkerhetspolisens föreskrifter om personskyddsverksamheten avseende den centrala statsledningen, statsbesök m.m.
överordnad titel Rikspolisstyrelsens författningssamling
dokumentnummer PMFS 2015:4
utgivningsår 2015
ställe 2 kap. Definitioner, 3 §
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 23
 
utgivare
organisation Rikspolisstyrelsen