Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Ordlista
utgivningsår 2017
bakgrund Säkerhetspolitik.se produceras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som ansvarar för innehållet på webbplatsen.
antal termposter 276
 
utgivare
organisation Säkerhetspolitik.se
utgivare
organisation MSB