Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkande
överordnad titel Förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkande
dokumentnummer 2016/17:FPM60
utgivningsår 2017
bakgrund Regeringen informerar riksdagen om EU-frågor genom att lämna så kallade faktapromemorior. I promemoriorna beskrivs EU-förslag, och regeringen talar om vad man tycker om förslaget och föreslår hur Sverige ska arbeta med det.
ställe 4.2 Fackuttryck/termer
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Justitiedepartementet