Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Konto, clearing och avveckling. Betänkande av Clearingutredningen
kortform av titel Konto, clearing och avveckling
överordnad titel Excerpter ur Statens offentliga utredningar (SOU)
dokumentnummer SOU 1993:114
utgivningsår 1994
ställe Några använda begrepp, s. 357–372
antal termposter 81
 
utgivare
organisation Finansdepartementet