Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Lag (2012:854) om uthyrning av arbetstagare
överordnad titel Excerpter ur SFS
dokumentnummer SFS 2012:854
utgivningsår 2012
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
Engelskan hämtad från Agency Work Act (non-official translation), http://www.government.se/4ac840/contentassets/ad54285353b84c9482224a7cc719badd/sfs-2012854-the-agency-work-act
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Arbetsmarknadsdepartementet