Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Vägledning för energikartläggning i handelsföretag. Arbetssätt för att ta fram en energikartläggning enligt lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag, EKL
kortform av titel Vägledning för energikartläggning i handelsföretag
dokumentnummer ER 2016:13
utgivningsår 2016
ställe 1.3 Definitioner, s. 7–8
antal termposter 11
 
utgivare
organisation Energimyndigheten