Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Vägledning för energikartläggning i transportindustrin – arbetssätt för att ta fram en energikartläggning enligt lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag, EKL.
kortform av titel Vägledning för energikartläggning i transportindustrin
dokumentnummer ER 2016:08
utgivningsår 2016
ställe 1.5 Definitioner, s. 7–8
antal termposter 7
 
utgivare
organisation Energimyndigheten