Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Programmet för odlad mångfald, POM. Mål och strategi för perioden 2016–2020
dokumentnummer Rapport 2015:16
utgivningsår 2015
ställe Definitioner, uttryck, s. 3
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Jordbruksverket
författare Jens Weibull