Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Svenskt yrkesfiske 2020 – Hållbart fiske och nyttig mat
kortform av titel Svenskt yrkesfiske 2020
utgivningsår 2016
utgåvenr ÖVR387
ställe Definitioner av viktiga ord som används i denna strategi, s. 8; Ordlista, s. 30
antal termposter 16
 
utgivare
organisation Jordbruksverket, Havs- och vattenmyndigheten