Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Ordlista och förkortningar
överordnad titel HMK – handbok i mät- och kartfrågor
utgivningsår 2015
bakgrund Här redovisas en förteckning över de vanligaste GUM-termerna och deras motsvarighet i den tidigare -- nationella och internationella -- terminologin.
antal termposter 248
 
utgivare
organisation Lantmäteriet