Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Vägledning för fysisk informationssäkerhet i it-utrymmen
dokumentnummer MSB629
utgivningsår 2013
ställe 1.3.2 Olika typer av utrymmen, s. 11–12
antal termposter 4
 
utgivare
organisation MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap