Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Näringsbelastningen på Östersjön och Västerhavet 2014. Sveriges underlag till Helcoms sjätte
kortform av titel Näringsbelastningen på Östersjön och Västerhavet
dokumentnummer Havs- och vattenmyndighetens rapport 2016:12
utgivningsår 2016
ställe Termer och begrepp, s. 16–17
antal termposter 14
 
utgivare
organisation Havs- och vattenmyndigheten