Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Digitaliseringen i skolan – dess påverkan på kvalitet, likvärdighet och resultat i utbildningen
överordnad titel Excerpter ur Rapporter från riksdagen (RFR)
dokumentnummer 2015/16:RFR18
utgivningsår 2016
ställe 2.2 Digital kompetens – en nyckelkompetens, s. 12–13
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Socialdepartementet