Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Forskarskolor för lärare och förskollärare – en uppföljning av fyra statliga satsningar
överordnad titel Excerpter ur Rapporter från riksdagen (RFR)
dokumentnummer 2016/17:RFR4
utgivningsår 2016
ställe 1.3 Begreppsdefinitioner, s. 14–15
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Socialdepartementet