Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Otillåtna bosättningar
överordnad titel Excerpter ur Departementsserien (Ds)
dokumentnummer Ds 2016:17
utgivningsår 2016
bakgrund Här nedan följer definitioner av begrepp som används i denna promemoria. Definitionerna är hämtade från olika författningar på området. Vad gäller begreppen behörighet att förskriva och förskrivning gäller för denna promemoria en något justerad definition i relation till vad som anges i relevanta bestämmelser.
ställe 3.3 Olika typer av otillåtna bosättningar, s. 47–49
antal termposter 3
 
utgivare
organisation Justitiedepartementet