Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Förslag rörande distanshandel av alkohodrycker
överordnad titel Excerpter ur Departementsserien (Ds)
dokumentnummer Ds 2016:33
utgivningsår 2016
bakgrund Här nedan följer definitioner av begrepp som används i denna promemoria. Definitionerna är hämtade från olika författningar på området. Vad gäller begreppen behörighet att förskriva och förskrivning gäller för denna promemoria en något justerad definition i relation till vad som anges i relevanta bestämmelser.
ställe 4.1 Begrepp och definitioner, s. 15– 18
antal termposter 7
 
utgivare
organisation Socialdepartementet