Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Nationell läkemedelslista
överordnad titel Excerpter ur Departementsserien (Ds)
dokumentnummer Ds 2016:44
utgivningsår 2016
bakgrund Här nedan följer definitioner av begrepp som används i denna promemoria. Definitionerna är hämtade från olika författningar på området. Vad gäller begreppen behörighet att förskriva och förskrivning gäller för denna promemoria en något justerad definition i relation till vad som anges i relevanta bestämmelser.
ställe Definitioner av begrepp, s. 279–284
antal termposter 25
 
utgivare
organisation Socialdepartementet