Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Livsmedelsverkets föreskrifter om kaseiner och kaseinater avsedda som livsmedel
kortform av titel Kaseiner och kaseinater
överordnad titel Excerpter ur Livsmedelsverkets författningssamling
dokumentnummer LIVSFS 2016:13
utgivningsår 2016
ställe Definitioner 2§
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Livsmedelsverket