Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Den globala utvecklingen av storskalig öppen och integrerad flextrafik
dokumentnummer TRV 2016:076
utgivningsår 2016
ställe s. 3, Bakgrund; Sammanfattning och rekommendationer, s. 5
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Trafikverket
utgivare
organisation None