Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Underlag till den andra nationella strategin för energieffektiviserande renovering. Ett samarbete mellan Boverket och Energimyndigheten
kortform av titel Underlag till den andra nationella strategin för energieffektiviserande renovering
dokumentnummer ET 2016:15
utgivningsår 2016
ställe Definitioner och begrepp, s. 4–5
antal termposter 15
 
utgivare
organisation Energimyndigheten