Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Vägledning för betrodda tjänster i Sverige enligt eIDAS
dokumentnummer PTS-ER-2016:20
utgivningsår 2016
utgåvenr 1
ställe 2.1.2 Definitioner, s. 9
antal termposter 4
 
utgivare
organisation Post- och telestyrelsen, PTS