Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Nya restidsfunktioner med korsningsfördröjning
dokumentnummer VTI rapport 890
utgivningsår 2016
ställe Definitioner och begrepp
antal termposter 7
 
utgivare
organisation VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut
författare Johan Olstam, Leonid Engelson, Lars JohanssonClas Rydergren