Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Säker framkomlighet. Trafiksäkerhetseffekter 2013 och 2014
kortform av titel Trafiksäkerhetseffekter 2013 och 2014
dokumentnummer VTI notat 7-2016
utgivningsår 2016
ställe 0. Ordlista och beteckningar, s. 11
antal termposter 9
 
utgivare
organisation VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut
författare Anna Vadeby, Urban Björketun