Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Innovationsupphandling och implementering av komplexa signalsystem. Arbetsprocesser och verktyg
kortform av titel Innovationsupphandling och implementering av komplexa signalsystem
dokumentnummer VTI rapport 889
utgivningsår 2014
ställe Definitioner och begrepp
antal termposter 1
 
utgivare
organisation VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut