Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Innovationsupphandling och implementering av komplexa signalsystem. Arbetsprocesser och verktyg
dokumentnummer VTI rapport 889
utgivningsår 2014
ställe Definitioner och begrepp
antal termposter 1
 
utgivare
organisation VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut