Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Vägledning för kraftigt modifierat vatten. Fastställande av kraftigt modifierat vatten i vattenförekomster med vattenkraft
kortform av titel Vägledning för kraftigt modifierat vatten
utgivningsår 2016
ställe Definitioner och begrepp, s. 55
antal termposter 15
 
utgivare
organisation Havs- och vattenmyndigheten