Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Ändringar i direktivet om audiovisuella medietjänster
kortform av titel Audiovisuella medietjänster
överordnad titel Excerpter ur regeringens faktapromemorior (fakta-PM)
dokumentnummer 2015/16:FPM101
utgivningsår 2016
bakgrund Regeringen informerar riksdagen om EU-frågor genom att lämna så kallade faktapromemorior. I promemoriorna beskrivs EU-förslag, och regeringen talar om vad man tycker om förslaget och föreslår hur Sverige ska arbeta med det.
ställe 4.2 Fackuttryck/termer
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Kulturdepartementet