Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Ökad tillgänglighet för data från vattenanknuten recipientkontroll. Redovisning av regeringsuppdrag gällande data från verksamheternas recipientkontroll
kortform av titel Ökad tillgänglighet för data från vattenanknuten recipientkontroll
dokumentnummer Dnr 1068-2016
utgivningsår 2016
ställe Begrepp, s. 12–13
antal termposter 16
 
utgivare
organisation Havs- och vattenmyndigheten