Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter
kortform av titel Återhämtning och resolution av centrala motparter
överordnad titel Excerpter ur regeringens faktapromemorior (fakta-PM)
dokumentnummer 2016/17:FPM38
utgivningsår 2016
bakgrund Regeringen informerar riksdagen om EU-frågor genom att lämna så kallade faktapromemorior. I promemoriorna beskrivs EU-förslag, och regeringen talar om vad man tycker om förslaget och föreslår hur Sverige ska arbeta med det.
ställe 4.2 Fackuttryck/termer
antal termposter 10
 
utgivare
organisation Finansdepartementet