Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Lag (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt
överordnad titel Excerpter ur SFS
dokumentnummer SFS 2016:977
utgivningsår 2016
ställe Definitioner, 4 §
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 13
 
utgivare
organisation Justitiedepartementet L3