Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Handledning. Att redovisa materiella anläggningstillgångar
kortform av titel Att redovisa materiella anläggningstillgångar
dokumentnummer ESV 2016:49
utgivningsår 2016
ställe 2.1 Vad är en tillgång?, s. 11
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Ekonomistyrningsverket
utgivare
organisation None