Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om registrering av ombordvarande på passagerarfartyg
överordnad titel Transportstyrelsens författningssamling
dokumentnummer TSFS 2016:102
utgivningsår 2016
ställe Definitioner, s. 1–2
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 2
 
utgivare
organisation Transportstyrelsen