Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Textilordlista
dokumentnummer TNC 76
utgivningsår 1981
utgåvenr 1
bakgrund Arbetet med den här ordlistan har utförts av Svenska Textilforskningsinstitutet (TEFO) och TNC. Samarbete har även ägt rum med SIS textilkommitté. De nordiska termerna har tillkommit genom ett samarbete med Dansk Textil Institut, Norsk Tekstilinstitutt och Standardisoimisyhdistys TEVASTA.
antal termposter 668
 
utgivare
organisation Tekniska nomenklaturcentralen
utgivare
organisation SIS -- Standardiseringskommissionen i Sverige
utgivare
organisation Svenska textilforskningsinstitutet (TEFO)
utgivare
organisation Terminologicentrum TNC