Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av laboratorier
överordnad titel Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling
dokumentnummer STAFS 2011:33
utgivningsår 2011
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 1
 
utgivare
organisation SWEDAC