Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter (STAFS 2014:20) om avgifter för ackrediterade certifieringsorgan, organ för validering och verifiering samt miljökontrollanter
överordnad titel Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling
dokumentnummer STAFS 2014:20
utgivningsår 2014
ställe 2–3 §§
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 8
 
utgivare
organisation SWEDAC