Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Konsoliderad version avStyrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter (STAFS 2016:1) om mätinstrument
överordnad titel Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling
dokumentnummer STAFS 2016:1
utgivningsår 2016
ställe Definitioner, 5 §
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 20
 
utgivare
organisation SWEDAC