Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Fem år med upphandlingsskadeavgift. Vad har skett hos de myndigheter som har ålagts upphandlingsskadeavgift?
kortform av titel Fem år med upphandlingsskadeavgift
dokumentnummer 2015:7
utgivningsår 2015
ställe Begrepp och förkortningar, s. 7–9
antal termposter 10
 
utgivare
organisation Konkurrensverket