Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Regler för militär sjöfart 2013 Fartyg och deras utrustning
dokumentnummer RMS-F
utgivningsår 2013
ställe Definitioner, s. 48; 118–125
antal termposter 73
 
utgivare
organisation Försvarsmakten