Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om laser, starka laserpekare och intensivt pulserat ljus
överordnad titel Excerpter ur Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling
dokumentnummer SSMFS 2014:4
utgivningsår 2014
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 5
 
utgivare
organisation Strålsäkerhetsmyndigheten