Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Lag (2016:659) om avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården
överordnad titel Excerpter ur SFS
dokumentnummer SFS 2016:659
utgivningsår 2016
sekretariatskommentar Rikstermbankens urval av termer ur föreskrifter och författningar bygger främst på terminologisk relevans. Termen (och definitioner, anmärkningar och annan tillhörande information) som du sökt fram kan därmed vara hämtad ur en föreskrift eller författning som har ändrats eller upphävts.
antal termposter 1
 
utgivare
organisation Socialdepartementet