Ikon för Rikstermbanken

Detaljer för en källa

titel Strategi för Myndigheten för radio och tv:s tillståndsgivning för digital kommersiell radio
utgivningsår 201
ställe 7 Ordlista, s. 28–29
antal termposter 19
 
utgivare
organisation Myndigheten för radio och tv